Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τηλεργασία
Τηλεργασία
Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην τηλεργασία και στις νέες προκλήσεις που αυτή έχει επιφέρει για τους επικεφαλής ατόμων 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που διοικούν ομάδες μέσω τηλεργασίας

Ποιος είναι ο στόχος

 • η κατανόηση των προκλήσεων που έχει επιφέρει η τηλεργασία και η αποτελεσματική διαχείριση αυτών
 • το χτίσιμο σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης
 • η εξ αποστάσεως καθοδήγηση και παρακίνηση του προσωπικού 
 • η πρακτική πλευρά της ενσυναίσθησης
 • η ενίσχυση της ομαδικότητας

 

Περιεχόμενα

 • Η νέα πραγματικότητα της τηλεργασίας
 • Τα 5 επίπεδα αυτονομίας στην εργασία
 • Ο ρόλος της επικοινωνίας στην τηλεργασία 
 • Οι προκαταλήψεις που επικρατούν για την τηλεργασία και η επίδραση που αυτές έχουν στη διοίκηση ανθρώπων
 • Η ενσυναίσθηση στην τηλεργασία
 • Το χτίσιμο σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης
 • Η επίτευξη στόχων
 • Η ενδυνάμωση της ομάδας

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • σύντομες εισηγήσεις
 • συνεχείς προσομοιώσεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

τέσσερα 4ώρα sessions μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε τμήματα των 6 ατόμων. Η τελική διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει ανάλογα με την έμφαση που ο πελάτης επιθυμεί να δοθεί κυρίως στις πρακτικές προσομοιώσεις, τόσο ως προς τον αριθμό των καταστάσεων (cases) όσο και ως προς τον βαθμό δυσκολίας
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS