Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα


Οι εκπαιδεύσεις της Winning είναι κατά κύριο λόγο «Βιωματικές» και στοχεύουν στην ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων (soft skills) των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Μέσα από την πρακτική, την στοχευμένη καθοδήγηση των εκπαιδευτών και την αλληλεπίδραση, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους και ενθαρρύνονται να διευρύνουν τα όρια τους.

Οι εκπαιδεύσεις μας, λόγω της κατάστασης που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19, μπορούν να υλοποιηθούν και σε εικονικό περιβάλλον, με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) διατηρώντας παράλληλα, κατά το δυνατόν, τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα προγράμματά μας, όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω.

Η εκπαιδευτική ομάδα της Winning σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις τάσεις της εποχής και προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη.

Στόχοι μας

 • Η άμεση πρακτική εφαρμογή
 • Η επίδραση στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς
 • Η βελτίωση των αποτελεσμάτων, ποιοτικών και ποσοτικών
 • Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών ικανοτήτων
 • Η προσωπική ανάπτυξη του ατόμου
 • Η ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ

Τι μας διαφοροποιεί στον τομέα της Εκπαίδευσης:

 1. Τα πρακτικά εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε αναπτύξει ως Winning
 2. Η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων, η οποία καταλαμβάνει συνήθως το 70% του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 30% κατανέμεται στη θεωρία και στην επεξήγηση των πρακτικών εργαλείων
 3. Η δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει και ενισχύει την απόκτηση και την ενίσχυση δεξιοτήτων
 4. Ο βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης με συνεχείς προσομοιώσεις σε ρεαλιστικά σενάρια που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και στις ανάγκες του πελάτη μας
 5. Η έμφαση και η εμβάθυνση σε διαφορετικές πτυχές της διαπροσωπικής επικοινωνίας
 6. Η ανατροφοδότηση που παρέχουμε στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά
 7. Η επίτευξη της αλλαγής τρόπου σκέψης και δράσης στα άτομα με σεβασμό στην προσωπικότητά τους
 8. Η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των αποκτηθεισών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στο περιβάλλον εργασίας τους
 9. Το «χτίσιμο» δεξιοτήτων που έχουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς της ζωής, εκτός του χώρου εργασίας

Οι Εκπαιδευτές της Winning

Η εκπαιδευτική ομάδα της Winning διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις τάσεις της εποχής και προσαρμοσμένα αποκλειστικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη.
Συνολικά, οι εκπαιδευτές της Winning, στα 24 χρόνια λειτουργίας της, έχουν υλοποιήσει πάνω από 176 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 12 διαφορετικούς κλάδους της αγοράς με πάνω από 25.000 ανθρωποημέρες.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση της Εκπαίδευσης

Το στάδιο του σχεδιασμού ξεκινάει με τη διεξαγωγή Workshop, όταν πλέον έχει συμφωνηθεί η υλοποίηση εκπαίδευσης σε τομείς που έχουν προηγουμένως αποσαφηνιστεί και συζητηθεί με τον πελάτη. Στη διάρκεια του Workshop:
 • αποτυπώνουμε την τρέχουσα κατάσταση (π.χ. εκπαιδευτικές ανάγκες, τις σημαντικότερες προκλήσεις προτεραιότητες, κλπ.)
 • εντοπίζουμε τα σημεία προς βελτίωση και τις ευκαιρίες
 • προσδιορίζουμε συγκεκριμένα Cases – σενάρια τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση για το «χτίσιμο» δεξιοτήτων μέσα από προσομοιώσεις
Οι εκπαιδεύσεις μας περιλαμβάνουν πολλή πρακτική, η οποία μπορεί να αγγίξει και το 70% του συνολικού χρόνου. Οι εκπαιδευτές, μέσα από συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας, επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά και «χτίζουν» με συγκεκριμένο τρόπο παρεμβάσεων τις απαιτούμενες «μαλακές» δεξιότητες (soft skills). Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχουν και τα ξεχωριστά ατομικά feedback με τον κάθε εκπαιδευόμενο, τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένα ερείσματα.
Με τη λήξη της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν το πρόγραμμα στους τομείς: εκπαιδευτές – εκπαιδευτικό υλικό – μεθοδολογία. Ο κάθε τομέας αξιολογείται σε συγκεκριμένες παραμέτρους.
facebook facebook twitter email print addthis
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες που σας καλύπτουν σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, στους εξής τομείς:
SITE BY PIXELWORKS