Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση » Ποιοτική Εξυπηρέτηση
Ποιοτική Εξυπηρέτηση
Η ποιοτική εξυπηρέτηση αφορά στον τρόπο χειρισμού του πελάτη, από την πρώτη στιγμή της επαφής του με την επιχείρηση και σε όλη τη διάρκεια των επόμενων επαφών του με αυτήν. Η εταιρεία κρίνεται στα μάτια του πελάτη σε καθεμία από αυτές τις επαφές, σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες του.

Ο σκοπός κάθε επιχείρησης είναι να αποκτά και να διατηρεί τους πελάτες της. Ταυτόχρονα όμως, εξίσου σημαντική είναι και η ανάκτηση των δυσαρεστημένων πελατών της. Η στιγμή κατά την οποία ο πελάτης διαμαρτύρεται και εκφράζει την δυσαρέσκειά του αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την επιχείρηση. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι αυτοί που θα επηρεάσουν σημαντικά τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών και άρα θα συμβάλουν όχι μόνο στην επιβίωση της επιχείρησης αλλά και στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της με ταυτόχρονη ανάδειξη της εικόνας της.

Οι εκπαιδεύσεις της Winning στον τομέα της ποιοτικής εξυπηρέτησης επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και στοχεύουν με πρακτικό τρόπο:

  • στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας
  • στο χτίσιμο της στρατηγικής χειρισμού δύσκολων καταστάσεων
  • στην «αποκωδικοποίηση» των αναγκών του πελάτη
  • στη διατήρηση του «αυτοελέγχου»

Τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα αυτό είναι:

facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες που σας καλύπτουν σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, στους εξής τομείς:
SITE BY PIXELWORKS