Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμβαθύνει με βιωματικό τρόπο στο ρόλο του επικεφαλής ατόμων, και στην ανθρώπινη συμπεριφορά

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που έχουν άτομα υπό την ευθύνη τους

Ποιος είναι ο στόχος

 • η συνειδητοποίηση της βαρύτητας του ρόλου που κατέχει ο επικεφαλής ατόμων 
 • η κατανόηση, η εμβάθυνση και η πρακτική εξοικείωση με τα βασικά εργαλεία καθοδήγησης και παρακίνησης του προσωπικού 
 • η πρακτική πλευρά της ενσυναίσθησης
 • η αυτογνωσία μέσω εποικοδομητικής αυτοκριτικής.

 

Περιεχόμενα

 • Γκρεμιστής ή Χτίστης: ο ρόλος του επικεφαλής ατόμων στη διαμόρφωση του εργασιακού κλίματος και της εταιρικής κουλτούρας
 • Ο ρόλος της επικοινωνίας στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ο προσδιορισμός του τρέχοντος επιπέδου παρακίνησης του ατόμου και η αξιοποίηση αυτού 
 • Η στοχοθέτηση σύμφωνα με το επίπεδο παρακίνησης του ατόμου και τις ικανότητές του
 • Η θετική επαναπληροφόρηση: κάτι παραπάνω από ένα απλό «μπράβο»
 • Τροποποιητική επαναπληροφόρηση και όχι «κριτική»
 • Ο ρόλος και η επίδραση των προσωπικών ‘πιστεύω’ στη διοίκηση ανθρώπων
 • Η στοχοποίηση και η αντιμετώπιση του φαινομένου
 • Τα επικοινωνιακά προφίλ και η προσαρμογή σε αυτά, χωρίς παραβίαση προσωπικής ζώνης
 • Οι αποτελεσματικές συναντήσεις
 • Ο χειρισμός διαφωνιών και εντάσεων με θετικότητα 
 • Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης ομάδας

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

 • τρία (3) διήμερα (6 εργάσιμες ημέρες – 48 εκπ. ώρες), τα οποία απέχουν μεταξύ τους μία με τρεις εβδομάδες, σε τμήματα των 6 ατόμων
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS