Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αξιολόγηση Ατόμων μέσω Συνέντευξης
Αξιολόγηση Ατόμων μέσω Συνέντευξης
Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει και εμβαθύνει πρακτικά στην τεχνική της συνέντευξης για την αξιολόγηση των ατόμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εκείνα τα στελέχη εταιρειών που αξιολογούν μέσω της συνέντευξης υποψηφίους για την κάλυψη θέσης  ή υπάρχον προσωπικό για την μετακίνηση του σε άλλη θέση. 

Ποιος είναι ο στόχος

 • Η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του συνεντευξιαστή που συνεισφέρουν σε μια αντικειμενική αξιολόγηση 
 • η αποτύπωση τόσο του τρέχοντος επιπέδου δεξιοτήτων του αξιολογουμένου όσο και του δυναμικού (potential) του

 

Περιεχόμενα

 • Η συνέντευξη ως μέσο αξιολόγησης ατόμων
 • Η τεχνική της εκμαίευσης – Βασικές αρχές
 • Η υποβολή των κατάλληλων στοχευμένων ερωτήσεων
 • Η ενεργητική ακρόαση
 • Ο προσδιορισμός και η αποθήκευση ερεισμάτων
 • Το «χειρουργείο» των ερεισμάτων
 • Ο προσδιορισμός και η εξακρίβωση των «γκρίζων» περιοχών χωρίς παραβίαση της προσωπικής ζώνης του αξιολογουμένου
 • Ο προσδιορισμός του επιπέδου παρακίνησης του ατόμου μέσα από τη συνέντευξη
 • Ο τρόπος αποφυγής των στιγμών αμηχανίας ή των κενών στο λόγο
 • Η συνειδητοποίηση της «γλώσσας σώματος» και των δύο πλευρών
 • Από τη θεωρία στην πράξη: η εξακρίβωση των λεγομένων του αξιολογουμένου
 • Ο προσδιορισμός του βαθμού βελτίωσης του αξιολογουμένου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
 • Ο έλεγχος των προσωπικών «πιστεύω» του συνεντευξιαστή.

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • σύντομες εισηγήσεις
 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Ένα (1) διήμερο (2 εργάσιμες ημέρες – 16 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 - 8 ατόμων.

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS