Αρχική » Προστασία προσωπικών δεδομένων
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου της Winning Marketing Services Ε.Π.Ε. γίνεται για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον χρήστη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη ρυθμίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ευαίσθητη βάση δεδομένων, διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν γνωστοποιούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους πλην των περιπτώσεων νομίμου αιτήματος για την διασφάλιση δημόσιου συμφέροντος.

Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους νόμους που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα για την προστασία του ατόμου, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS