Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Προϊοντική
Προϊοντική
Η προϊοντική εκπαίδευση – ειδικότερα στον κλάδο του αυτοκινήτου και όχι μόνο – σχεδιάζεται και αναπτύσσεται μετά από λεπτομερές briefing με τον πελάτη που αφορά στο "concept” του μοντέλου, τα χαρακτηριστικά του, τον ανταγωνισμό του και τις ανάγκες εκπαίδευσης του δικτύου.


Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προετοιμάζεται ένα booklet 50-60 σελίδων με ασκήσεις και δραστηριότητες, το οποίο οι εκπαιδευμένοι πωλητές και dealers το παίρνουν μαζί τους για να το συμβουλεύονται όποτε απαιτείται. 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου και των αναγκών εκπαίδευσης, σχεδιάζεται η «Στατική Ανακάλυψη» του μοντέλου και το test drive. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πωλητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, υλοποιούν συγκεκριμένες ασκήσεις και δραστηριότητες που σκοπό έχουν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του μοντέλου που αντιστοιχούν σε εκείνα τα οφέλη που απευθύνονται σε διαφορετικά προφίλ αγοραστών.

Οι προϊοντικές εκπαιδεύσεις που κυρίως απευθύνονται σε δίκτυα πωλήσεων και after sales σχεδιάζονται σε μικρότερα ή μεγαλύτερα groups και ακολουθούν μια συνεχή διαδραστική εκπαίδευση – μεθοδολογία που ζητάει τη συμμετοχή του ακροατηρίου στις ασκήσεις, στις δραστηριότητες και στις προσομοιώσεις. Στόχος αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης είναι η εμβάθυνση στα πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου, στην επικοινωνιακή προσέγγιση του πελάτη και στον τρόπο ολοκλήρωσης της πώλησης.

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS