Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Κύκλοι Ποιότητας
Κύκλοι Ποιότητας
Ένα προχωρημένο, εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης μέσω της διοίκησης των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του προγράμματος Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που ασκούν διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση.

Ποιος είναι ο στόχος

 • Η εξέλιξη των ανθρώπων μέσω των διαδικασιών με αποτέλεσμα τη μείωση / εξάλειψη σπατάλης κάθε είδους (χρόνου, επαναλήψεων, κόστους, λαθών, κλπ.)
 • η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας
 • η ανάπτυξη ομάδων
 • η βελτίωση των διαδικασιών 
 • η παρακίνηση των ατόμων

 

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον «Κύκλο Ποιότητας»
  • Η φιλοσοφία του «KAIZEN»
  • Η επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης μέσα από τη διοίκηση των ανθρώπων
  • Πεδία & μορφές εφαρμογής
  • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του Κύκλου Ποιότητας
 • Ο κύκλος ποιότητας  (εντός Τμήματος)
  • Ατομική εμπλοκή
   • Επιλογή ατόμου – κριτήρια επιλογής
   • Επιλογή σημείου / τομέα προς βελτίωση - κριτήρια επιλογής
   • Προσδιορισμός & επαλήθευση συνθηκών για την επιλογή σημείου / τομέα
   • Ανάθεση προσδιορισμού "benchmark”
   • Επιβεβαίωση αποτύπωσης "benchmark” και στόχος βελτίωσης έναντι "benchmark”
   • Επίτευξη στόχου βελτίωσης έναντι ‘benchmark’
   • Πιστοποίηση σημείου/τομέα
   • Διάχυση του βελτιωμένου τρόπου δράσης
   • Παρακολούθηση και ενσωμάτωση του βελτιωμένου τρόπου δράσης
  • Ομαδική εμπλοκή (περιλαμβάνει τα ίδια βήματα με περισσότερα του ενός άτομα

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • σύντομες εισηγήσεις
 • ομαδικές δραστηριότητες
 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα 
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Ένα (1) διήμερο (2 εργάσιμες ημέρες – 16 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων 

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS