Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση » Ανθρώπινο Δυναμικό » Κύκλοι Ποιότητας
Κύκλοι Ποιότητας
Ένα προχωρημένο, εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης μέσω της διοίκησης των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του προγράμματος Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που ασκούν διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση.

Ποιος είναι ο στόχος

Η εξέλιξη των ανθρώπων μέσω των διαδικασιών με αποτέλεσμα τη μείωση / εξάλειψη σπατάλης κάθε είδους (χρόνου, επαναλήψεων, κόστους, λαθών, κλπ.), την αύξηση της αποδοτικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη ομάδων, τη βελτίωση των διαδικασιών και την παρακίνηση των ατόμων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον «Κύκλο Ποιότητας»
  • Η φιλοσοφία του «KAIZEN»
  • Η επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης μέσα από τη διοίκηση των ανθρώπων
  • Πεδία & μορφές εφαρμογής
  • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του Κύκλου Ποιότητας
 • Ο κύκλος ποιότητας σε 2 φάσεις (εντός Τμήματος)
  • 1η Φάση: Ατομική εμπλοκή
  • 1ο Σημείο
   • Επιλογή ατόμων – ανάλυση προφίλ
   • Επιλογή 1ου σημείου / τομέα προς βελτίωση
   • Προσδιορισμός & επαλήθευση συνθηκών για την επιλογή σημείου / τομέα
   • Ανάθεση προσδιορισμού "benchmark”
   • Επιβεβαίωση αποτύπωσης "benchmark” και στόχος βελτίωσης έναντι "benchmark”
   • Πιστοποίηση 1ου σημείου
   • Διάχυση του βελτιωμένου τρόπου δράσης
   • Παρακολούθηση και ενσωμάτωση του βελτιωμένου τρόπου δράσης
  • 2ο Σημείο (όπως 1ο σημείο)
  • 2η Φάση: Ομαδική εμπλοκή (περιλαμβάνει τα ίδια βήματα με το 1ο και 2ο σημείο με τη διαφορά ότι εμπλέκονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός ατόμου).

Με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκπαίδευση

 • με σύντομες εισηγήσεις
 • με ομαδικές δραστηριότητες
 • με συνεχείς προσομοιώσεις κατά τη διάρκεια των οποίων χτίζονται βήμα – βήμα, ατομικά στον καθένα, οι  απαιτούμενες ικανότητες, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας
 • με εστίαση στα καλά σημεία του κάθε εκπαιδευόμενου και ενίσχυση των σημείων του προς βελτίωση
 • με ατομικά feedback.

Τι διάρκεια έχει

Ένα (1) διήμερο (2 εργάσιμες ημέρες – 16 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων 

Τι προηγείται της εκπαίδευσης: 

 • workshop από κοινού με τον πελάτη μας κατά τη διάρκεια του οποίου προσδιορίζουμε και επαληθεύουμε μαζί τις κατάλληλες συνθήκες για την επιλογή των σημείων /τομέων εκείνων κατάλληλων για το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα
 • συμφωνία με τον πελάτη μας για την καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών χώρων. 
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS