Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αξιολόγηση της Απόδοσης
Αξιολόγηση της Απόδοσης
Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμβαθύνει στην αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και εκπαιδεύει τον ίδιο τον αξιολογητή στο να έχει πλήρη επίγνωση και κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης και να είναι αντικειμενικός, βέβαιος και εστιασμένος στην απόδοση όταν αξιολογεί το προσωπικό.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εκείνα τα στελέχη εταιρειών, τα οποία έχουν επιλεγεί για το ρόλο του αξιολογητή, καθώς επίσης και σε στελέχη που ασκούν διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.  

Ποιος είναι ο στόχος

Η συνειδητοποίηση της βαρύτητας του ρόλου που κατέχει ο αξιολογητής και η διασφάλιση μιας αντικειμενικής αξιολόγησης με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και αποφυγή συχνών παγίδων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη «Διαχείριση της Απόδοσης» (Performance Management) μέσα από τις 4 φάσεις
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης ως μέσον επίτευξης των στόχων του τμήματος και της επιχείρησης
 • Τα 4 προαπαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια για τη σύσταση κριτηρίων βάσει των οποίων θα κριθεί η απόδοση του αξιολογουμένου: πληρότητα – ομοιομορφία – αντικειμενικότητα - βεβαιότητα
 • Η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης στο τμήμα και στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης
 • Η επιλογή της κλίμακας αξιολόγησης: Υπέρ & κατά
 • Οι ευθύνες του αξιολογητή
 • Μάνατζερ έναντι αξιολογητή: Οι δύο ρόλοι που αντιμάχονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης
 • Τα 3 ποιοτικά κριτήρια: Τεχνικές και μέθοδοι που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της αξιολόγησης
 • Οι 6 συχνές παγίδες  προς αποφυγή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης
 • Η επίδραση του επιπέδου παρακίνησης του υφισταμένου στην απόδοσή του
 • Η ενσωμάτωση της αξιολόγησης της απόδοσης στη συνολική φιλοσοφία της επιχείρησης: η διαδικασία της διαρκούς βελτίωσης.

Με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκπαίδευση

Με σύντομες εισηγήσεις ακολουθούμενες κάθε φορά από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις που επιβεβαιώνουν την κατανόηση των εκπαιδευτικών δεδομένων.

Τι διάρκεια έχει

Ένα (1) διήμερο (2 εργάσιμες ημέρες – 16 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 - 8 ατόμων.

Τι προηγείται της εκπαίδευσης

 • workshop από κοινού με τον πελάτη μας κατά τη διάρκεια του οποίου επεξηγούνται πλήρως τα υπάρχοντα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού
 • συμφωνία με τον πελάτη μας για την καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών χώρων. 
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS