Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ύφεση των κύριων οικονομικών δεικτών, μειωμένη καταναλωτική ζήτηση, έλλειψη ρευστότητας και τραπεζικής χρηματοδότησης δημιουργούν ασφυξία στις επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτές τις διαμορφωμένες συνθήκες, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν διέξοδο στήριξης και εμπορικής ανάπτυξης στην υπάρχουσα αγορά και σε νέες αγορές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι έμπειροι σύμβουλοι της Winning, με πλήρη γνώση των τρεχουσών συνθηκών, είναι σε θέση να προτείνουν σχέδια αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων σε νέα βάση για αναδιάταξη δομών και λειτουργιών, εξοικονόμηση πόρων και διοχέτευσής τους σε κατευθύνσεις που διευκολύνουν την εμπορική ανάπτυξη και την μακροχρόνια βιωσιμότητα τους.

Η συμβουλευτική παρέμβαση πραγματοποιείται με τη συνεργασία και την υποστήριξη της διοίκησης της επιχείρησης και με την συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των λειτουργιών της προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Μία επιτυχημένη συμβουλευτική παρέμβαση, (π.χ. σε ένα δίκτυο πωλήσεων), μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας, βελτίωση των διαδικασιών και της διαχείρισης του δικτύου πωλήσεων, διαχείριση της αποθήκης και των παραγγελιών και εκπαίδευση των managers και των πωλητών στις Σύγχρονες Τεχνικές Πώλησης.

Ο στόχος για εμάς στη Winning, ανεξάρτητα από το είδος της συμβουλευτικής παρέμβασης, είναι μονοσήμαντος και έχει να κάνει με την κατοχύρωση της κερδοφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησης με την οποία συνεργαζόμαστε.


Οι κυριότερες παρεμβάσεις μας είναι οι εξής:
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS