Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ικανότητες Εκπαιδευτή
Ικανότητες Εκπαιδευτή
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενισχύει τη μεταδοτικότητα και τον βαθμό επίδρασης του εκπαιδευτή στο ακροατήριό του μέσα από συνεχή «αποκωδικοποίηση» του κάθε ατόμου και αντίστοιχη προσαρμογή του σε αυτό.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εκπαιδευτές που παρακινούνται να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους ακροατές τους με σεβασμό στην «προσωπική ζώνη» του καθενός. 

Ποιος είναι ο στόχος

Η δυνατότητα του εκπαιδευτή να επιλέγει την βέλτιστη κατανομή της ενέργειάς του για την παρακίνηση του ακροατηρίου του με ταυτόχρονη αντίληψη και κάλυψή του.

Περιεχόμενα

 • Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτή και οι κυριότερες προκλήσεις
 • Διαχείριση εαυτού
  • Ο ρόλος των προσωπικών «πιστεύω»
  • Ο «κύκλος της τελειότητας»
  • Η ικανότητα του αυτοελέγχου προϋπόθεση για μια επιτυχημένη παρουσίαση
  • Ο ρόλος της μη λεκτικής σας επικοινωνίας
  • Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων
  • Η αξιολόγηση του εαυτού σας μετά την παρουσίαση
 • Διαχείριση ακροατηρίου
  • Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον ανάλογα με το σκοπό της παρουσίασης
  • Δημιουργώντας ένα κλίμα ενεργού συμμετοχής του ακροατηρίου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
  • Το επικοινωνιακό προφίλ
  • Ο προσδιορισμός του βαθμού «υποδοχής» και συμμετοχής του ακροατηρίου
  • Ο χειρισμός ενδοιασμών / ερωτήσεων από το ακροατήριο
  • Η αντιμετώπιση της «διασπαστικής» συμπεριφοράς
  • Η επιλογή στρατηγικής ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ακροατηρίου
  • Η συνεχής «αποκωδικοποίηση» ενδιαφέροντος / αντιδράσεων
  • Η ενεργοποίηση του «βραδύτερου» σταδίου
  • Η «κινητοποίηση» επιλεγμένων σημείων από το ακροατήριο
  • Η ανάθεση εργασιών – στόχευση για επιτάχυνση της «ανθρώπινης αλυσίδας»
  • Η διαχείριση του feedback στις παρουσιάσεις
  • Η συνεχής προσαρμογή για την μεγιστοποίηση της επίδρασης στην «έξοδο»
  • Η αξιολόγησή σας στη διαχείριση του ακροατηρίου, μετά την παρουσίαση
 • Διαχείριση θέματος
  • Η διανοητική κατανόηση του θέματος και η ικανότητα του ομιλητή να οργανώνει και να επεξηγεί το υλικό λογικά και ξεκάθαρα
  • Η ικανότητα της μεταδοτικότητας: πώς να «ζωντανέψετε» το θέμα της παρουσίασης
  • Η αξιολόγηση του περιεχομένου μετά την παρουσίαση.         

Με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκπαίδευση

 • με συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων «χτίζονται» ατομικά στον καθένα οι  απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • με εστίαση στα καλά σημεία του κάθε εκπαιδευόμενου και ενίσχυση των σημείων του προς βελτίωση
 • με βιντεοσκόπηση (προαιρετικά)
 • με ατομικά feedback.

Τι διάρκεια έχει

Τρία (3) διήμερα (6 εργάσιμες ημέρες – 48 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων.

Τι προηγείται της εκπαίδευσης

 • συμφωνία με τον πελάτη μας για την καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών χώρων. 
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS