Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Διανθρώπινη Επικοινωνία » Ικανότητες Παρουσίασης
Ικανότητες Παρουσίασης
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμβαθύνει στον τρόπο παρουσίασης μέσα από τους εξής τρεις (3) βασικούς τομείς: τη διαχείριση του θέματος, τη διαχείριση του εαυτού του ομιλητή και τη διαχείριση του ακροατηρίου

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ


Ποιοι είναι οι στόχοι

 • η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ομιλητή 
 • το «ξεκλείδωμα» των ανασταλτικών παραγόντων που αυξάνουν το άγχος του ομιλητή
 • η επιτυχής μετάδοση του μηνύματος 
 • η πραγματική επαφή με το ακροατήριο 

Περιεχόμενα

 • Διαχείριση Εαυτού
  • Ο ρόλος των προσωπικών «πιστεύω»
  • Το μοντέλο του μυαλού
  • Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού
  • Η ικανότητα του αυτοελέγχου προϋπόθεση για μια επιτυχημένη παρουσίαση
  • Ο ρόλος της μη λεκτικής σας επικοινωνίας
  • Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων
  • Η αξιολόγηση του Εαυτού σας μετά την παρουσίαση
 • Διαχείριση Ακροατηρίου
  • Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον ανάλογα με το σκοπό της παρουσίασης
  • Δημιουργώντας ένα κλίμα ενεργού συμμετοχής του ακροατηρίου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
  • Ο χειρισμός ενδοιασμών / ερωτήσεων από το ακροατήριο
  • Το επικοινωνιακό προφίλ
  • Τα διαφορετικά στάδια συμμετοχής ενός ακροατηρίου
  • Η αντιμετώπιση της «διασπαστικής» συμπεριφοράς
  • Η αξιολόγησή σας στη διαχείριση του ακροατηρίου, μετά την παρουσίαση
 • Διαχείριση Θέματος
  • Η διανοητική κατανόηση του θέματος και η ικανότητα του ομιλητή να οργανώνει και να επεξηγεί το υλικό λογικά και ξεκάθαρα
  • Η ικανότητα της μεταδοτικότητας: πώς να «ζωντανέψετε» το θέμα της παρουσίασης 
  • Η αξιολόγηση του περιεχομένου μετά την παρουσίαση.                      

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Δύο (2) διήμερα (4 εργάσιμες ημέρες – 32 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων.

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS