Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Διανθρώπινη Επικοινωνία » Ικανότητες Εκπαιδευτή
Ικανότητες Εκπαιδευτή
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενισχύει τη μεταδοτικότητα και τον βαθμό επίδρασης του εκπαιδευτή στο ακροατήριό του μέσα από τη συνεχή «αποκωδικοποίηση» του κάθε ατόμου και την αντίστοιχη προσαρμογή του σε αυτό.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εκπαιδευτές που παρακινούνται να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους ακροατές τους με σεβασμό στην «προσωπική ζώνη» του καθενός. 


Ποιοι είναι οι στόχοι

 • η δυνατότητα του εκπαιδευτή να επιλέγει την βέλτιστη κατανομή της ενέργειάς του για την παρακίνηση του ακροατηρίου του
 • η ενίσχυση της μεταδοτικότητάς του
 • η αύξηση της επίδρασής του στο ακροατήριο

Περιεχόμενα

 • Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτή και οι κυριότερες προκλήσεις
 • Διαχείριση εαυτού
  • Ο ρόλος των προσωπικών «πιστεύω» 
  • Η ικανότητα του αυτοελέγχου προϋπόθεση για μια επιτυχημένη παρουσίαση
  • Ο ρόλος της μη λεκτικής σας επικοινωνίας
  • Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων
  • Η αξιολόγηση του εαυτού σας μετά την παρουσίαση
 • Διαχείριση ακροατηρίου
  • Η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος ανάλογα με το σκοπό της παρουσίασης
  • Η δημιουργία ενός κλίματος ενεργού συμμετοχής του ακροατηρίου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
  • Το επικοινωνιακό προφίλ
  • Ο προσδιορισμός του βαθμού «αποδοχής» και συμμετοχής του ακροατηρίου
  • Ο χειρισμός ενδοιασμών / ερωτήσεων από το ακροατήριο
  • Η αντιμετώπιση της «διασπαστικής» συμπεριφοράς
  • Η επιλογή στρατηγικής ανάλογα με τις απαιτήσεις του ακροατηρίου
  • Η συνεχής «αποκωδικοποίηση» ενδιαφέροντος / αντιδράσεων
  • Η ενεργοποίηση του «βραδύτερου» σταδίου
  • Η «κινητοποίηση» επιλεγμένων σημείων από το ακροατήριο
  • Η ανάθεση εργασιών – στόχευση για επιτάχυνση της «ανθρώπινης αλυσίδας»
  • Η συνεχής προσαρμογή για την μεγιστοποίηση της επίδρασης στην «έξοδο»                                           
  • Η αξιολόγησή σας στη διαχείριση του ακροατηρίου, μετά την παρουσίαση
 • Διαχείριση θέματος
  • Η διανοητική κατανόηση του θέματος και η ικανότητα του ομιλητή να οργανώνει και να επεξηγεί το υλικό λογικά και ξεκάθαρα
  • Η ικανότητα της μεταδοτικότητας: πώς να «ζωντανέψετε» το θέμα της παρουσίασης 
  • Η αξιολόγηση σας στη διαχείριση του περιεχομένου μετά την παρουσίαση
  •                  

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Tρία (3) διήμερα (6 εργάσιμες ημέρες – 48 εκπ. ώρες), τα οποία απέχουν μεταξύ τους μία με τρεις εβδομάδες, σε τμήματα των 6 ατόμων

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS