Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Διανθρώπινη Επικοινωνία » Η Αποτελεσματική Τηλεδιάσκεψη
Η Αποτελεσματική Τηλεδιάσκεψη
Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στην τηλεδιάσκεψη με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που οργανώνουν ή συμμετέχουν συχνά σε τηλεδιασκέψεις

Ποιοι είναι οι στόχοι

 • η αποτελεσματική διαχείριση των τηλεδιασκέψεων ως προς το χρόνο, τον τρόπο συμμετοχής των παρευρισκομένων και την επίδραση του ομιλούντος
 • η ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ του ομιλούντος

 

Περιεχόμενα

 • η θέσπιση και η τήρηση ατζέντας της τηλεδιάσκεψης
 • η μετάδοση του μηνύματος με τρόπο σαφή, κατανοητό και ζωντανό
 • η περιορισμένη μη λεκτική επικοινωνία, τόσο του ομιλούντος όσο και των παρευρισκομένων
 • η υπερίσχυση της λεκτικής επικοινωνίας έναντι της μη λεκτικής επικοινωνίας στην τηλεδιάσκεψη
 • η αλληλεπίδραση του ομιλούντος με τους παρευρισκομένους στην τηλεδιάσκεψη
 • η καθοδήγηση της προσοχής των παρευρισκομένων, είτε στη διαφάνεια είτε στον ομιλούντα
 • η ενεργοποίηση των παρευρισκομένων και η διατήρηση του ενδιαφέροντος τους
 • η διαχείριση απροσδόκητων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης (π.χ. τεχνικών θεμάτων, κ.α.) 

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις
 • ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα ερείσματα 

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

(4) 4ώρα sessions μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε τμήματα των 6 ατόμων

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS