Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες » Στρατηγικός Σχεδιασμός
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Για να αποκτήσει μια εταιρεία συγκριτικά πλεονεκτήματα και να διακριθεί στις σημερινές σκληρές συνθήκες ανταγωνισμού, απαιτείται μια λειτουργική αναδιάταξη και προσαρμογή της οργάνωσής της στα νέα δεδομένα και στις επερχόμενες προκλήσεις του αύριο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απαντήσεις σε ποιες αγορές νέες ή υπάρχουσες πρέπει να απευθύνεται και προσαρμογές των προϊόντων και των υπηρεσιών της στα νέα δεδομένα ώστε να τύχουν υψηλότερης αποδοχής. Ταυτόχρονα, επαναξιολόγηση και ανασχηματισμό του εμπορικού της δικτύου και του τρόπου επικοινωνίας με το κοινό της και τέλος, χρήση ενός πλήθους νέων εργαλείων του Marketing. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό (Strategic Planning) που βοηθάει την εταιρεία να καθορίσει την μελλοντική της πορεία και τους εταιρικούς της στόχους.

Τα έμπειρα στελέχη της Winning, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να «ακούν και να αντιλαμβάνονται ανάγκες και δύσκολες καταστάσεις», είναι σε θέση να σχεδιάζουν το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις χαμηλού κόστους που προσβλέπουν να:

 • βελτιστοποιήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης
 • αναδιατάσσουν τα εμπορικά δίκτυα και αναπτύσσουν νέες στρατηγικές συνεργασιών με κανάλια διανομής
 • επανατοποθετούν στρατηγικούς και εμπορικούς στόχους
 • ενεργοποιούν την επιχείρηση μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων
 • διαχέουν την πελατοκεντρική αντίληψη και τις εταιρικές αξίες  

Η υλοποίηση της συμβουλευτικής αυτής παρέμβασης περιλαμβάνει:

 • την παρακολούθηση και την καταγραφή των τρεχουσών συνθηκών και καταστάσεων της επιχείρησης
 • τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας 
 • S.W.O.T. Analysis
 • τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας των στελεχών της επιχείρησης
 • την υποβολή πρότασης ανάπτυξης με εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα
 • την παρακολούθηση και την προσαρμογή των πολιτικών και των δομών που απαιτούνται για την επίτευξη των νέων εμπορικών στόχων
 • τον σχεδιασμό μακροχρόνιων και βιώσιμων λύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συνεχή κερδοφορία της επιχείρησης

Τι μας διαφοροποιεί

 • αξιοποιούμε τους υπάρχοντες πόρους της επιχείρησης καταθέτοντας προτάσεις χαμηλού προϋπολογισμού και υψηλής απόδοσης που μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν μέσα από την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης
 • επικεντρωνόμαστε στην αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υπαρχόντων στελεχών της επιχείρησης μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών
 • δίνουμε έμφαση στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των ενδιάμεσων και τελικών χρηστών των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης
 • παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των πολιτικών που έχουμε συναποφασίσει με την διοίκηση της επιχείρησης
 • εγκαθιστούμε μια θετική αμφίδρομη επικοινωνία με τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης

Ποια είναι τα οφέλη

 1. δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
 2. μετρήσιμα, ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα
 3. ενίσχυση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της μέσω της ποιοτικής εξυπηρέτησης
 4. βελτίωση της ομαδικότητας
 5. αύξηση της ικανοποίησης των στελεχών
 6. κινητοποίηση για την επίτευξη ομαδικών και ατομικών στόχων
 7. επίτευξη εταιρικών στόχων με βιώσιμη ανάπτυξη
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS