Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες » Αξιολόγηση Ατόμων
Αξιολόγηση Ατόμων
Η αξιολόγηση προσωπικού είναι μια ιδιαίτερα υπεύθυνη διεργασία στον τομέα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία απαιτεί πάνω από όλα αντικειμενικότητα από την πλευρά του αξιολογητή.

Ειδικά στην περίπτωση που η αξιολόγηση αφορά σε υπάρχον προσωπικό και ο αξιολογητής τυγχάνει να είναι ταυτόχρονα και ο Μάνατζερ, το κριτήριο της αντικειμενικότητας αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Μεθοδολογία

Είτε πρόκειται για μετακίνηση του ατόμου σε διαφορετική θέση (rotation) είτε για προαγωγή, η Winning αναλαμβάνει και διασφαλίζει μία αντικειμενική αξιολόγηση με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια. Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι η ατομική συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας αποτυπώνουμε στον αξιολογούμενο: 

 • το τρέχον επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων   
 • τον βαθμό υιοθέτησης των νέων δεδομένων και την δυνατότητά του να βελτιωθεί σε αυτά
 • το επίπεδο παρακίνησής του

Τι μας διαφοροποιεί

 • πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση, φροντίζουμε να έχουμε πλήρη γνώση και «ομοιόμορφη» κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης
 • δεν αρκούμαστε στο να προσδιορίσουμε την τρέχουσα απόδοση του αξιολογουμένου, αλλά επιδιώκουμε να έχουμε σαφή εικόνα του βαθμού βελτίωσης του ατόμου στα νέα δεδομένα
 • χρησιμοποιούμε προσομοιώσεις (role-plays) οι οποίες μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη τα λεγόμενα του αξιολογουμένου
 • σεβόμαστε την προσωπικότητα του αξιολογουμένου και δεν παραβιάζουμε την προσωπική του ζώνη
 • μας ενδιαφέρει,  μέσα από τον τρόπο αξιολόγησης, να έχουμε συμβάλει στο να διαπιστώσει ο αξιολογούμενος σημεία του εαυτού του

Ποια είναι τα οφέλη

 1. κοινός τρόπος στόχευσης στην αξιολόγηση
 2. αντικειμενικότητα με βάση τις παραμέτρους αξιολόγησης
 3. σαφή εικόνα, τόσο για την τρέχουσα απόδοση του αξιολογουμένου όσο και για τον βαθμό βελτίωσής του
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS