Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες » Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας
Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας
Η εταιρική ταυτότητα είναι μοναδική για κάθε επιχείρηση. Μέσα σε αυτή εσωκλείονται σημαντικές έννοιες, όπως η εταιρική φιλοσοφία, το όραμα η αποστολή και οι εταιρικές αξίες της επιχείρησης. Η εταιρική ταυτότητα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας, τωρινές και μελλοντικές. Επηρεάζει τομείς, όπως την επιλογή προσωπικού, την εμπορική πολιτική, την εσωτερική επικοινωνία, τον τρόπο συνεργασίας, την ποιοτική εξυπηρέτηση, κλπ. Σε έναν κόσμο που  αλλάζει διαρκώς, η θέσπιση ενιαίας εταιρικής ταυτότητας κρίνεται σημαντική. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση θέτει γερά θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξή της και ισχυροποιεί την εταιρική της εικόνα (brand image).

Η Winning, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή, διαθέτει τη μεθοδολογία εκείνη που επιτρέπει όχι μόνο τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης, αλλά και την επικύρωσή – επαλήθευσή της από τους ίδιους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διεργασίας αυτής.

Σε όλη αυτή την παρέμβαση, η Winning έχει το ρόλο του «αρωγού» (facilitator) και μόνο. Έτσι, λοιπόν, οι παρεμβάσεις μας περιορίζονται αυστηρά στην εκμαίευση και στην καταγραφή ιδεών, στην επεξήγηση των οδηγιών ανά τομέα και σε τυχόν διευκρινίσεις. Τον κύριο λόγο στον προσδιορισμό των δεδομένων της εταιρικής ταυτότητας κατέχουν αποκλειστικά η διοίκηση της επιχείρησης και όσα ανώτατα στελέχη - κλειδιά έχει η ίδια επιλέξει για να συνδράμουν στον σκοπό αυτό.

Τι μας διαφοροποιεί

 • δεν «επιβάλλουμε» δικές μας ιδέες και σκέψεις και άρα η εταιρική ταυτότητα που διαμορφώνεται είναι αποκλειστικό «προϊόν» όλων όσοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτό
 • η επιλογή των στελεχών που λαμβάνουν μέρος, γίνεται αποκλειστικά από τη διοίκηση της επιχείρησης
 • συμβάλλουμε, μέσα από ειδικά ερωτηματολόγια, στην επικύρωση - επαλήθευση κάθε σημείου της εταιρικής ταυτότητας (εταιρικές αξίες, όραμα, κλπ.)
 • συλλέγουμε, αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε με συγκεκριμένα εργαλεία όλα τα δεδομένα
 • υποβάλλουμε στη διοίκηση αναφορά (Report) με τα ευρήματα και παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες απορρέουν από αυτά και σχετίζονται με την στρατηγική της επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς και τους τρόπους διάχυσης της εταιρικής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης

Ποια είναι τα οφέλη

 1. δημιουργία ενιαίας και κοινά αποδεκτής εταιρικής ταυτότητας
 2. σαφή εικόνα για τους τομείς εκείνους στους οποίους η επιχείρηση χρειάζεται να εστιάσει τη στρατηγική της
 3. δημιουργία αίσθησης υπερηφάνειας και ενθουσιασμού στα στελέχη της επιχείρησης που συνέβαλαν με τις σκέψεις τους στη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας
 4. δέσμευση των στελεχών αυτών στην επίτευξη του οράματος της επιχείρησης με συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στην αποστολή
 5. ενίσχυση της παρακίνησης των στελεχών
 6. βελτίωση του εργασιακού κλίματος
 7. βελτίωση της παραγωγικότητας
 8. θετικός απόηχος
facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS