Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτική Παρέμβαση » Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας
Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας
Η εταιρική ταυτότητα είναι μοναδική για κάθε επιχείρηση και επηρεάζει συνολικά τη στρατηγική και τους στόχους που θέτει.


Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται σημαντικές έννοιες, όπως η εταιρική φιλοσοφία, το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης. Η εταιρική ταυτότητα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις λειτουργίες της εταιρίας, τωρινές και μελλοντικές. Επηρεάζει τομείς, όπως την επιλογή προσωπικού, την εμπορική πολιτική, την εσωτερική επικοινωνία, την ποιοτική εξυπηρέτηση, κλπ. Σε έναν κόσμο που εναλλάσσεται διαρκώς, η θέσπιση ενιαίας εταιρικής ταυτότητας θέτει γερά θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η Winning, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αυτή, διαθέτει τη μεθοδολογία εκείνη που επιτρέπει όχι μόνο τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης, αλλά και την επικύρωσή – επαλήθευσή της από τους ίδιους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διεργασίας αυτής.

Σε όλη αυτή την παρέμβαση, η Winning έχει το ρόλο του «αρωγού» (facilitator) και μόνο. Έτσι, λοιπόν, οι παρεμβάσεις μας περιορίζονται αυστηρά στην εκμαίευση και στην καταγραφή ιδεών, στην επεξήγηση των οδηγιών ανά τομέα και σε τυχόν διευκρινίσεις. Τον κύριο λόγο στον προσδιορισμό των δεδομένων της εταιρικής ταυτότητας κατέχουν αποκλειστικά η διοίκηση της επιχείρησης και όσα «άτομα-κλειδιά» έχει η ίδια επιλέξει για να συνδράμουν στον σκοπό αυτό.

Τι μας διαφοροποιεί

 • δεν «εμβάλλουμε» δικές μας ιδέες και σκέψεις και άρα η εταιρική ταυτότητα που διαμορφώνεται είναι αποκλειστικό «προϊόν» όλων όσων συμμετέχουν ενεργά σε αυτό
 • η επιλογή των στελεχών που λαμβάνουν μέρος, γίνεται αποκλειστικά από τη διοίκηση της επιχείρησης
 • συμβάλλουμε, μέσα από ειδικά ερωτηματολόγια, στην επικύρωση - επαλήθευση κάθε σημείου της εταιρικής ταυτότητας (εταιρικές αξίες, όραμα, κλπ.)
 • συλλέγουμε, αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε με συγκεκριμένα εργαλεία όλα τα δεδομένα
 • υποβάλλουμε στη διοίκηση αναφορά (Report) με τα ευρήματα και παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες απορρέουν από αυτά και σχετίζονται με την στρατηγική της επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς και τους τρόπους διάχυσης της εταιρικής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης

Ποια είναι τα οφέλη

 1. θετικός απόηχος
 2. δημιουργία ενιαίας και κοινά αποδεκτής εταιρικής ταυτότητας
 3. σαφή εικόνα για τους τομείς εκείνους στους οποίους η επιχείρηση χρειάζεται να εστιάσει τη στρατηγική της
 4. δημιουργία αίσθησης υπερηφάνειας και ενθουσιασμού στα στελέχη της επιχείρησης που συνέβαλαν με τις σκέψεις τους στη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας
 5. δέσμευση των στελεχών αυτών στην επίτευξη του οράματος της επιχείρησης με συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στην αποστολή
 6. ενίσχυση της παρακίνησης των στελεχών
 7. βελτίωση του εργασιακού κλίματος
 8. βελτίωση της παραγωγικότητας
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS