Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτική Παρέμβαση » Κύκλοι Ποιότητας
Κύκλοι Ποιότητας
Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η δημιουργία ομάδας ανθρώπων, ικανών να βελτιώνουν συνεχώς τη δουλειά τους με μετρήσιμα αποτελέσματα είναι για μια επιχείρηση τουλάχιστον σημαντικό, αν όχι προαπαιτούμενο επιβίωσης και περαιτέρω ανάπτυξής της.

Αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει τη συμβολή του καθενός από το δικό του πόστο εργασίας. Το σημαντικό είναι η βελτίωση των παραμέτρων εργασίας του καθενός (μείωση χρόνων, λαθών, επαναλήψεων, κλπ.) να προέρχεται από τον ίδιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχιση της συμπεριφοράς αυτής.

Η "εγκατάσταση" της φιλοσοφίας του Κύκλου Ποιότητας

Η Winning επιτυγχάνει την «εγκατάσταση» της φιλοσοφίας του Κύκλου Ποιότητας μέσα στο Τμήμα με τις φάσεις της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της αξιολόγησης και της υλοποίησης αυτού. Η «εγκατάσταση» γίνεται κυρίως στο σκεπτικό των ατόμων με την αποδοχή και την παρακίνησή τους για υλοποίηση της όλης φιλοσοφίας.

Η εφαρμογή του Κύκλου ξεκινά με συγκεκριμένα άτομα εντός του τμήματος, όπου επιλέγεται ένα (1) σημείο ανά άτομο. Στη συνέχεια γίνεται προσδιορισμός του benchmark ανά σημείο και στοχοθέτηση βελτίωσης έναντι του benchmark. Ακολουθεί η πιστοποίηση και η διάχυση από κάθε άτομο της βελτίωσης που έχει επιτύχει στο σημείο του και εντός του τμήματός του. Σε δεύτερο Στάδιο, η διαδικασία προχωράει διατμηματικά (με τον ίδιο τρόπο) με επιλογή αντίστοιχων ατόμων, όπου πλέον τα άτομα ως ομάδα επιλέγουν και βελτιώνουν συγκεκριμένα σημεία της συνεργασίας τους.

Τι μας διαφοροποιεί

  • πιστεύουμε στη συμβολή του κάθε ατόμου ξεχωριστά από τη δική του θέση εργασίας
  • δημιουργούμε «ορμή βελτίωσης» που διαχέεται συνεχώς σε όλη την Εταιρεία
  • βελτιώνουμε το «κλίμα ομάδας» αξιοποιώντας τις ικανότητες των ατόμων και «εξουδετερώνοντας» εντάσεις ή προστριβές
  • η επιχείρηση / πελάτης, μετά την πλήρη διάχυση, μπορεί να προσαρμόζεται πιο γρήγορα στις εξωτερικές αλλαγές μέσα από την άμεση ενεργοποίηση των ατόμων της

Ποια είναι τα οφέλη

  1. μείωση κόστους
  2. αύξηση παραγωγικότητας
  3. συνεχής βελτίωση
  4. κάθε άτομο συνεισφέρει, νοιώθει αξιόλογο και σημαντικό, προσφέρει στους άλλους την βελτίωση που πέτυχε και δέχεται από τους άλλους τη βελτίωση που πέτυχαν αυτοί
  5. ο επικεφαλής αξιοποιεί τις δυνατότητες κάθε ατόμου με στόχο όχι μόνο την βελτίωση των διαδικασιών αλλά και του «κλίματος ομάδας»
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS