Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Συμβουλευτική Παρέμβαση » Αναδιοργάνωση & Εμπορική Ανάπτυξη Εταιρείας
Αναδιοργάνωση & Εμπορική Ανάπτυξη Εταιρείας
Για να αποκτήσει μια Εταιρεία συγκριτικά πλεονεκτήματα και να διακριθεί στις σημερινές σκληρές συνθήκες ανταγωνισμού, απαιτείται μια λειτουργική αναδιάταξη και προσαρμογή της οργάνωσής της στα νέα δεδομένα.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απαντήσεις σε ποιες αγορές νέες ή υπάρχουσες απευθύνεται και προσαρμογές των προϊόντων και των υπηρεσιών της ώστε να τύχουν υψηλότερης αποδοχής.

Ταυτόχρονα, επαναξιολόγηση και ανασχηματισμό του εμπορικού της δικτύου και του τρόπου επικοινωνίας με το κοινό της και τέλος, χρήση ενός πλήθους νέων εργαλείων του Marketing.

Αποτελεσματικές λύσεις

Τα έμπειρα στελέχη της Winning, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να «ακούν και να αντιλαμβάνονται ανάγκες και δύσκολες καταστάσεις», είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις χαμηλού κόστους που:

 • βελτιώνουν την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης
 • αναδιατάσσουν τα εμπορικά δίκτυα και αναπτύσσουν νέες στρατηγικές συνεργασιών με κανάλια διανομής
 • επανατοποθετούν στρατηγικούς και εμπορικούς στόχους
 • ενεργοποιούν την επιχείρηση μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και της ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων
 • διαχέουν την πελατοκεντρική αντίληψη και τις εταιρικές αξίες  


Τι περιλαμβάνει η υλοποίηση της συμβουλευτικής αυτής παρέμβασης

 • την παρακολούθηση και την καταγραφή των τρεχουσών συνθηκών και καταστάσεων της επιχείρησης
 • τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας των στελεχών της επιχείρησης
 • την υποβολή πρότασης με εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα
 • την παρακολούθηση και την προσαρμογή των πολιτικών και των δομών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων
 • τον σχεδιασμό μακροχρόνιων και βιώσιμων λύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης

Τι μας διαφοροποιεί

 • επικεντρωνόμαστε στην αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων των υπαρχόντων στελεχών της επιχείρησης μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών
 • δίνουμε έμφαση στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των ενδιάμεσων και τελικών χρηστών των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης
 • αξιοποιούμε τους υπάρχοντες πόρους της επιχείρησης καταθέτοντας προτάσεις χαμηλού προϋπολογισμού και υψηλής απόδοσης που μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν μέσα από την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης
 • παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των πολιτικών που έχουμε συναποφασίσει με την διοίκηση της επιχείρησης
 • εγκαθιστούμε μια θετική αμφίδρομη επικοινωνία με τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης

Ποια είναι τα οφέλη

 1. δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
 2. αναβάθμιση των υπηρεσιών τους σε επίπεδο "benchmarking” στο χώρο τους
 3. μετρήσιμα, ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα
 4. ενίσχυση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της μέσω της ποιοτικής εξυπηρέτησης
 5. βελτίωση της ομαδικότητας
 6. αύξηση της ικανοποίησης των στελεχών
 7. κινητοποίηση για την επίτευξη ομαδικών και ατομικών στόχων
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS