Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση » Πωλήσεις » Εταιρικές Πωλήσεις (B2B)
Εταιρικές Πωλήσεις (B2B)
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιοποιεί, με τρόπο πρακτικό και εφαρμόσιμο, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Winning στις πωλήσεις από – επιχείρηση - σε – επιχείρηση (Business to Business Selling). Ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα στη σημερινή οικονομική και ψυχολογική πραγματικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη πωλήσεων που ασχολούνται με εταιρικές πωλήσεις και επιθυμούν να διευρύνουν το ρόλο τους και να βελτιώσουν τη στρατηγική τους και το επαγγελματικό τους προφίλ.

Ποιος είναι ο στόχος

Άμεσα και ορατά αποτελέσματα τόσο στην αποδοτικότητα και τη διεύρυνση των εταιρικών πωλήσεων όσο και στην αύξηση της πιστότητας των εταιρικών πελατών της επιχείρησης, στο σημερινό μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον.

Περιεχόμενα

 • Η ιδιαιτερότητα των πωλήσεων «από – επιχείρηση – σε – επιχείρηση»
 • Η σύγχρονη στρατηγική στις εταιρικές πωλήσεις
 • Οι προτεραιότητες και οι διαφορές στην αλυσίδα «άμεσος – έμμεσος πελάτης»
 • Ο πελάτης σας ως επιχείρηση: Εταιρικές αξίες, στρατηγική, ιδιαιτερότητες της επιχείρησης
 • Ο συνομιλητής σας ως άνθρωπος:  προσέγγιση – εκμαίευση, επιβεβαίωση και αξιοποίηση των υλικών και ψυχολογικών αναγκών του  στο σημερινό περιβάλλον
 • Η στοχευμένη επικοινωνία για τον προσδιορισμό και την αξιοποίηση του «αγοραστικού κώδικα» τόσο του άμεσου πελάτη όσο και του έμμεσου πελάτη
 • Τα κρίσιμα σημεία στην αλυσίδα της επικοινωνίας με τον πελάτη
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης
 • Η στρατηγική διαχείρισης των επόμενων επαφών, πριν και μετά την πώληση
 • Βασικές αρχές και σημεία αιχμής της επαγγελματικής παρουσίασης
 • Αναζήτηση και προσέγγιση νέων εταιρικών πελατών
 • Ανάλυση και διαχείριση του χρόνου.

Με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκπαίδευση

 • με απλό και κατανοητό τρόπο βήμα – βήμα και με την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων
 • με σύντομες και στοχευμένες εισηγήσεις και επεξηγήσεις τόσο των εργαλείων ελέγχου της αποδοτικότητας όσο και των εργαλείων καθοδήγησης, στοχοθέτησης και παρακίνησης
 • με χτίσιμο των απαιτουμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μεμονωμένα και σε συνδυασμό
 • με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εκπαιδευομένων
 • με προτεραιότητα στην άμεση και ορατή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευομένου
 • με «αλλαγή» του σκεπτικού του εκπαιδευομένου ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό διαδικασιών, δεικτών και αποτελεσμάτων
 • με στοχευμένη παρακίνηση και καθοδήγησή του.

Τι διάρκεια έχει

Τρία (3) διήμερα (6 εργάσιμες ημέρες – 48 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων.

Τι προηγείται της εκπαίδευσης

 • workshop από κοινού για την εξειδίκευση του προγράμματος στη δομή και στη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, στους στόχους και στις προκλήσεις του τμήματος, στα σημεία προς βελτίωση, τόσο στην αποδοτικότητα των πωλήσεων όσο και στην αξιοποίηση ευκαιριών, συστημάτων, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού
 • συμφωνία με τον πελάτη μας για την καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών χώρων.
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS