Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Πωλήσεις » Εταιρικές Πωλήσεις
Εταιρικές Πωλήσεις
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εστιάζεται στις πωλήσεις από – επιχείρηση - σε – επιχείρηση (Business to Business Selling)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη πωλήσεων που ασχολούνται με εταιρικές πωλήσεις και επιθυμούν να βελτιώσουν σημαντικά τη στρατηγική τους και την αποτελεσματικότητά τους προφίλ.

Ποιοι είναι οι στόχοι

 • άμεσα και ορατά αποτελέσματα στη διεύρυνση και την αποδοτικότητα των εταιρικών πωλήσεων
 • αύξηση της πιστότητας των εταιρικών πελατών της επιχείρησης 

 

Περιεχόμενα

 • Η ιδιαιτερότητα των πωλήσεων «από – επιχείρηση – σε – επιχείρηση»
 • Η σύγχρονη στρατηγική στις εταιρικές πωλήσεις
 • Οι προτεραιότητες και οι διαφορές στην αλυσίδα «άμεσος – έμμεσος πελάτης»
 • Ο πελάτης σας ως επιχείρηση: Εταιρικές αξίες, στρατηγική, ιδιαιτερότητες της επιχείρησης
 • Ο συνομιλητής σας ως άνθρωπος:  προσέγγιση – εκμαίευση, επιβεβαίωση και αξιοποίηση των υλικών και ψυχολογικών αναγκών του  στο σημερινό περιβάλλον
 • Η στοχευμένη επικοινωνία για τον προσδιορισμό και την αξιοποίηση του «αγοραστικού κώδικα» τόσο του άμεσου πελάτη όσο και του έμμεσου πελάτη
 • Τα κρίσιμα σημεία στην αλυσίδα της επικοινωνίας με τον πελάτη
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης
 • Η στρατηγική διαχείρισης των επόμενων επαφών, πριν και μετά την πώληση
 • Βασικές αρχές και σημεία αιχμής της επαγγελματικής παρουσίασης
 • Αναζήτηση και προσέγγιση νέων εταιρικών πελατών
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • σύντομες και στοχευμένες εισηγήσεις 
 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Δύο (2) διήμερα (4 εργάσιμες ημέρες – 32 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS