Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση » Πωλήσεις » Ενεργητικές Τεχνικές Πώλησης
Ενεργητικές Τεχνικές Πώλησης
Ένα προχωρημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τις ικανότητες πώλησης εκπαιδευμένων στελεχών, σε συνδυασμό με συστήματα παρακολούθησης ενεργειών (Business Intelligence) για την αύξηση των πωλήσεων και του λειτουργικού κέρδους. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις σημερινές συνθήκες μειωμένης ζήτησης και περιορισμένης ρευστότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη πωλήσεων, που μπορούν να αξιοποιήσουν ενεργά και μεθοδικά τις συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία.

Ποιος είναι ο στόχος

Άμεσα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα με αύξηση των δεικτών πωλήσεων, με αύξηση ή/και σταθεροποίηση του λειτουργικού κέρδους της επιχείρησης και με ενδυνάμωση του πελατολογίου.

Περιεχόμενα

 • Αναγνώριση ευκαιριών για πώληση: διατήρηση / αξιοποίηση της πελατειακής βάσης, «ανάκτηση» χαμένων ή/και ανενεργών πελατών και προσέγγιση νέων πελατών
 • Η στοχευμένη επικοινωνία και ο προσδιορισμός «αγοραστικού κώδικα» / ερεισμάτων στην αξιοποίηση / περαιτέρω εκμετάλλευση «πρώτου ενδιαφέροντος»
 • Η στοχευμένη επικοινωνία και ο προσδιορισμός «αγοραστικού κώδικα» / ερεισμάτων στην αξιοποίηση υπαρχόντων άμεσων (direct) ή έμμεσων (indirect) πελατών (cross-selling)
 • Ικανότητες και στρατηγική εξερχόμενης επικοινωνίας για τη δημιουργία ενδιαφέροντος σε νέους υποψήφιους πελάτες – δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Η στρατηγική της επόμενης κίνησης, με πρωτοβουλία του πωλητή σε όλα τα στάδια της προσέγγισης υπαρχόντων και νέων υποψηφίων πελατών
 • Σύστημα προσέγγισης και παρακολούθησης υποψηφίων πελατών
 • Ημερολόγιο προσέγγισης και παρακολούθησης υποψηφίων πελατών
 • Πηγές προσέγγισης πελατών – πρόγραμμα ενεργειών
 • Δείκτες απόδοσης και δείκτες μετατροπής
 • Αξιολόγηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής και ανάλυσης WINN*ISS
 • Ανατροφοδότηση του πωλητή με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών  μετατροπής και απόδοσής του
 • Σύστημα διατήρησης πελατών.

Με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκπαίδευση

 • με απλό και κατανοητό τρόπο βήμα – βήμα και με την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων
 • με αναλυτική παρουσίαση του συστήματος προσέγγισης και παρακολούθησης, με ανάλυση – επίδειξη και με ασκήσεις
 • με ενδυνάμωση των απαιτούμενων ικανοτήτων ανάλυσης και επικοινωνίας σε κάθε βήμα, μέσα από ατομικές προσομοιώσεις σε όλη την «αλυσίδα επαφών» με τον πελάτη
 • με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εκπαιδευομένων
 • με προτεραιότητα στην «εγκατάσταση» στο σκεπτικό του κάθε συμμετέχοντα του τρόπου ανάλυσης και προσέγγισης.

Τι διάρκεια έχει

Δύο (2) διήμερα (4 εργάσιμες ημέρες – 32 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 έως 10 ατόμων.

Τι προηγείται της εκπαίδευσης

 • workshop από κοινού για την εξειδίκευση και προσαρμογή του προγράμματος στα συστήματα διαχείρισης πωλήσεων του πελάτη μας, στις τρέχουσες προτεραιότητες βελτίωσης των δεικτών του και στις ιδιαιτερότητες του πελατολογίου του (υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες)
 • συμφωνία με τον πελάτη μας για την καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών χώρων.
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS