Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Πωλήσεις » Ενεργητικές Τεχνικές Πώλησης
Ενεργητικές Τεχνικές Πώλησης
Ένα προχωρημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τις ικανότητες πώλησης εκπαιδευμένων στελεχών, για την αύξηση των πωλήσεων και του λειτουργικού κέρδους. 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη πωλήσεων, που μπορούν να αξιοποιήσουν ενεργά και μεθοδικά τις συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία.

Ποιοι είναι οι στόχοι

 • άμεσα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα με αύξηση των δεικτών πωλήσεων
 • αύξηση ή/και σταθεροποίηση του λειτουργικού κέρδους της επιχείρησης
 • αξιοποίηση και ενίσχυση του πελατολογίου

 

Περιεχόμενα

 • Αναγνώριση ευκαιριών για πώληση: διατήρηση / αξιοποίηση της πελατειακής βάσης, «ανάκτηση» χαμένων ή/και ανενεργών πελατών και προσέγγιση νέων πελατών
 • Η στοχευμένη επικοινωνία και ο προσδιορισμός «αγοραστικού κώδικα» / ερεισμάτων στην αξιοποίηση / περαιτέρω εκμετάλλευση «πρώτου ενδιαφέροντος»
 • Η στοχευμένη επικοινωνία και ο προσδιορισμός «αγοραστικού κώδικα» / ερεισμάτων στην αξιοποίηση υπαρχόντων άμεσων (direct) ή έμμεσων (indirect) πελατών (cross-selling)
 • Ικανότητες και στρατηγική εξερχόμενης επικοινωνίας για τη δημιουργία ενδιαφέροντος σε νέους υποψήφιους πελάτες – δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Η στρατηγική της επόμενης κίνησης, με πρωτοβουλία του πωλητή σε όλα τα στάδια της προσέγγισης υπαρχόντων και νέων υποψηφίων πελατών
 • Σύστημα προσέγγισης και παρακολούθησης υποψηφίων πελατών
 • Ημερολόγιο προσέγγισης και παρακολούθησης υποψηφίων πελατών
 • Πηγές προσέγγισης πελατών – πρόγραμμα ενεργειών
 • Δείκτες απόδοσης και δείκτες μετατροπής
 • Ανατροφοδότηση του πωλητή με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών  μετατροπής και απόδοσής του
 • Σύστημα διατήρησης πελατών.

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • ενδυνάμωση των απαιτούμενων ικανοτήτων ανάλυσης και επικοινωνίας σε κάθε βήμα, μέσα από ατομικές προσομοιώσεις σε όλη την «αλυσίδα επαφών» με τον πελάτη
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Δύο (2) διήμερα (4 εργάσιμες ημέρες – 32 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 έως 8  ατόμων.

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS