Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Πωλήσεις » Διοίκηση Πωλήσεων
Διοίκηση Πωλήσεων
'Ένα στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζεται στην αποτελεσματική διοίκηση ομάδων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που ασκούν διοίκηση στο δυναμικό πωλήσεων, σε διευθυντές πωλήσεων και σε εμπορικούς διευθυντές.

Ποιοι είναι οι στόχοι 

 • αύξηση των δεικτών αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις
 • αύξηση του λειτουργικού κέρδους
 • βελτίωση των ικανοτήτων των πωλητών

 

Περιεχόμενα

 • Ο ρόλος του επικεφαλής πωλήσεων στη σημερινή πραγματικότητα
 • Πωλήσεις και λειτουργικό 
 • Η συνεισφορά των πωλήσεων στην επιβίωση της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός και αξιοποίηση της εμπορικής πολιτικής και των ενεργειών προώθησης των πωλήσεων
 • Πρότυπα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, δείκτες ικανοποίησης, επαναληψιμότητα, πιστότητα
 • Συστήματα υλικών και ηθικών ανταμοιβών και κινήτρων
 • Έλεγχος της ενεργητικής προώθησης της πώλησης - κριτήρια αποτελεσματικότητας
 • Αναγνώριση ευκαιριών για πώληση: διατήρηση / αξιοποίηση της πελατειακής βάσης, ανάκτηση «χαμένων» πελατών, προσέγγιση νέων πελατών
 • Αξιοποίηση συστημάτων προσέγγισης και παρακολούθησης υποψηφίων πελατών
 • Εργαλεία καθοδήγησης για τη στοχοθέτηση και ανατροφοδότηση των πωλητών με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών  μετατροπής και απόδοσης


Ποια μεθοδολογία ακολουθείται στην εκπαίδευση

 • σύντομες εισηγήσεις με πρακτικά παραδείγματα
 • συνεχείς προσομοιώσεις μεταβαλλόμενου βαθμού δυσκολίας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτές επενδύουν στον κάθε εκπαιδευόμενο και χτίζουν τις απαιτούμενες ικανότητες βήμα - βήμα
 • κατ’ ιδίαν ατομικά feedback βασισμένα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ερείσματα

Τι διάρκεια και σύνθεση έχει

Δύο (2) διήμερα (4 εργάσιμες ημέρες – 32εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων

facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS