Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Εκπαίδευση » Πωλήσεις » Διοίκηση Πωλήσεων
Διοίκηση Πωλήσεων
'Ενα στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στη διοίκηση ομάδων και τμημάτων πωλήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτητικές συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της ψυχολογίας, τόσο των πωλητών όσο και των πελατών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που ασκούν διοίκηση στο δυναμικό πωλήσεων, σε διευθυντές πωλήσεων και σε εμπορικούς διευθυντές.

Ποιος είναι ο στόχος

Άμεσα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα με αύξηση των δεικτών αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις, μείωση κόστους πωλήσεων, αύξηση ή/και σταθεροποίηση του λειτουργικού κέρδους και βελτίωση των ικανοτήτων των πωλητών.

Περιεχόμενα

 • Ο ρόλος του επικεφαλής πωλήσεων στη σημερινή πραγματικότητα
 • Πωλήσεις και λειτουργικό κόστος
 • Η συνεισφορά των πωλήσεων στην επιβίωση της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση της συνεισφοράς του τμήματος πωλήσεων στην κερδοφορία της επιχείρησης με τη χρήση οικονομικών και εξωλογιστικών μεγεθών και δεικτών. Ανάλυση «νεκρού σημείου»
 • Σχεδιασμός και αξιοποίηση της εμπορικής πολιτικής και των ενεργειών προώθησης των πωλήσεων
 • Κατάρτιση σχεδίου πωλήσεων (sales plan), επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και προϋπολογισμού (budgeting)
 • Πρότυπα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, δείκτες ικανοποίησης, επαναληψιμότητα, πιστότητα
 • Πρόσληψη, ένταξη, εκπαίδευση, καθοδήγηση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (πρώτη γραμμή και γραμμή υποστήριξης)
 • Συστήματα υλικών και ηθικών ανταμοιβών και κινήτρων
 • Κριτήρια μέτρησης και παρακολούθησης
 • Έλεγχος της ενεργητικής προώθησης της πώλησης - κριτήρια αποτελεσματικότητας.
 • Αναγνώριση ευκαιριών για πώληση: διατήρηση / αξιοποίηση της πελατειακής βάσης, ανάκτηση «χαμένων» πελατών, προσέγγιση νέων πελατών
 • Σύστημα προσέγγισης και παρακολούθησης υποψηφίων πελατών
 • Πηγές προσέγγισης πελατών – πρόγραμμα ενεργειών
 • Εργαλεία καθοδήγησης για τη στοχοθέτηση και ανατροφοδότηση των πωλητών με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών  μετατροπής και απόδοσης
 • Δημιουργία και στρατηγική αξιοποίηση των κύκλων βελτίωσης της αποδοτικότητας της πώλησης με την ενεργό συμμετοχή όλης της ομάδας πωλήσεων.


Με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκπαίδευση

 • με απλό και κατανοητό τρόπο βήμα – βήμα και με την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων
 • με συνοπτική παρουσίαση – ανάλυση – επίδειξη κάθε βήματος πρακτικά
 • με «χτίσιμο» των απαιτουμένων ικανοτήτων σε κάθε βήμα, μέσα από ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις και προσομοιώσεις, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας
 • με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εκπαιδευομένων
 • με προτεραιότητα στην άμεση και ορατή βελτίωση του κάθε συμμετέχοντος
 • με «αλλαγή» του σκεπτικού του εκπαιδευομένου ως προς τη στρατηγική εταιρικών πωλήσεων και με εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα.

Τι διάρκεια έχει

Τρία (3) διήμερα (6 εργάσιμες ημέρες – 48 εκπ. ώρες) σε τμήματα των 6 ατόμων.

Τι προηγείται της εκπαίδευσης

 • workshop από κοινού για την εξειδίκευση του προγράμματος στις εταιρικές αξίες, στην τρέχουσα εμπορική πολιτική, στα σημεία προς βελτίωση στις εταιρικές πωλήσεις και στις ιδιαιτερότητες των πελατών της επιχείρησης
 • συμφωνία με τον πελάτη μας για την καταλληλότητα των προτεινόμενων εκπαιδευτικών χώρων. 
facebook twitter email print addthis
Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WINNING ΠΡΟΦΙΛ
ΑΡΘΡΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ WINNING
Πώς η επίδραση του μηνύματος σας εξαρτάται από τα συναισθήματα / δεδομένα του συνομιλητή σας. Όλο το άρθρο
SITE BY PIXELWORKS