Αρχική » Τι κάνουμε για εσάς » Έρευνες Marketing » Έρευνα Αγοράς (Market Research)
Έρευνα Αγοράς (Market Research)

Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση στρατηγικής Marketing μιας εταιρείας. Σχεδιάζεται με σκοπό να προσδιορισθούν και να αποτυπωθούν με ακρίβεια:

  • το μέγεθος και οι τάσεις της αγοράς
  • τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προϊόντος, του δικτύου, του ανταγωνισμού, της εμπορικής πολιτικής κλπ., τα οποία αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για την εταιρεία

Οι ερευνητές της Winning:

  • πραγματοποιούν επισκέψεις και συνομιλούν με ανθρώπους-κλειδιά στο συγκεκριμένο χώρο της αγοράς
  • προσδιορίζουν μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις τα κρίσιμα σημεία που είναι σημαντικά για  την έρευνα
  • καταγράφουν, ποσοτικοποιούν και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους με γραφήματα, τα οποία συνοδεύονται από προτάσεις για άμεσες ενέργειες, οι οποίες προσδίδουν στον πελάτη μας συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα του δώσουν προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού

Προκειμένου οι έρευνες αγοράς, να μας δίνουν τις ακριβείς απαντήσεις που απαιτούνται για το σχεδιασμό των πολιτικών Marketing, φροντίζουμε στη Winning να διατηρούμε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους της εταιρείας – πελάτη, για τον σχεδιασμό των ενεργειών, τη δημιουργία του ερωτηματολογίου και την υλοποίηση της έρευνας.


facebook facebook twitter email print addthis
SITE BY PIXELWORKS